Zangles

Sinds 25 jaar geef ik zangles, voornamelijk gebaseerd op de klassieke zangtechniek, maar je eigen liederenkeuze is de belangrijkste leidraad. Als ik denk dat andere hulp beter past, dan verwijs ik naar een andere docent.

Aan bod komen:
houding, adem, resonans, articulatie, ritme, melodie, harmonie, taal, frasering, dynamiek, interpretatie, expressie en presentatie, waar doorheen altijd dit speelt: het je vrij maken en het vinden van balans: tussen overgave en inspanning, tussen sensitiviteit en motoriek, tussen denken en voelen.

Dit alles kan ook menig ander aspect in je leven spiegelen, maar daar focussen we ons niet op.
We zoeken samen naar jouw geluid, vrij en vol, inzetbaar voor wat jij ermee wil en kan.
Iedereen heeft immers andere sterkten en zwaktes en ook andere wensen.

Ter verhoging van de effectiviteit van de lessen kan je je goed voor de les voorbereiden, thuis oefenen, je kennis ook langs andere wegen vergroten en ze opnemen.
Voor het instuderen van liederen/songs schreef ik een Stappenplan dat je evt. kunt gebruiken.

De meeste mensen kiezen, na een paar proeflessen, voor 1 uur privéles om de week. Ook duoles is mogelijk. Het lesjaar loopt meestal gelijk met dat van de middelbare scholen, en je verbindt je tot een vast aantal lessen per jaar.

Een maal per jaar presenteren de leerlingen die dat willen zich ook aan elkaar en aan wat eigen publiek, en kiezen daarbij voor vrije uitvoering of openbare les. Verder stimuleer ik mensen bij gelegenheid echt iets met hun zang te doen, al dan niet in de privésfeer.