Koordirectie

Mijn oorspronkelijke bekwaamheid als koordirigente ligt op bijvakniveau. Ik volgde directielessen bij Rob Vermeulen op de HKA Arnhem en ben daarna blijven leren van de koren zelf.
Ik kan amateurkoren dirigeren van gemiddeld niveau. De uitdaging ligt in het ontlokken van de eigen samenklank aan soms heel diverse muzikale kwaliteiten en wensen, en in het creëren van een aansprekend programma, mede afhankelijk van wat de koor-organisatie aankan.

In Nijmegen leidde ik de amateurkoren Goed gestemd, Good Company, kleinkoor Het Stembureau en Bianca Castafiore. Daarmee deed ik de projecten ‘Natuurlijk Bianca’ (in en rond een bos-kapel), en ‘Bianca gaat plat’, een programma in dialecten en streektalen.
In Zetten sloot ik 3-en half jaar Together af met het concert ‘Wondere Wereld’, met poëzie en heel fraaie beeldprojectie erbij. In Mook en Malden leidde ik ruim 10 jaar het eveneens gemengd koor Chantemble, ontstaan vanuit de bezieling van de film ‘As it is in heaven’. Negen keer was er een openbare uitwisseling met andere koren uit de regio, en we gaven drie uitvoeringen. Toen de stuurgroep te klein werd ben ik helaas moeten stoppen. Verder leid ik inmiddels ruim 5 jaar het Vriendenkoor Belando, en een heel nieuwe klank kwam van het Vrouwenkoor ‘de Cantantes’ uit Mook: verrassend fris -en warm tegelijk.

Met ‘het Groesbeeks Gemengd Koor’ heb ik helaas maar twee maanden concreet kunnen werken, nml. tot de Coronacrisis zich onverwacht aandiende half maart ’20.

Toch werk ik een nieuw plan uit om (delen uit) het programma NATUUR je LIEF begin September ’21 op een paar locaties uit te kunnen voeren.