Tarieven

Over het eerste half jaar van 2020 vrijgesteld van Btw.

Optreden tijdens tijdens bv. Huwelijk of Uitvaart

Gemiddeld kost het zingen van 2 à 4 liederen binnen een viering van een uur € 160,-. Daar komt vaak een iets lager bedrag voor een begeleider bij, of voor een opname van de begeleiding op Cd, ténzij deze al passend klaar ligt.
Is er al een andere begeleider gevraagd, dan spreek ik daar minimaal 15 minuten repetitie mee af, liefst een half uur voor aanvang.
De precieze kosten hangen af van de bekendheid met de gevraagde liederen, de werkelijke duur, het uiteindelijke aantal werken en van de eventuele leiding van andere bijdragen tijdens de viering.
De reiskosten: deze worden steeds apart berekend, nml. € 0,30 per km.
De reis-tijd tot een half uur is inbegrepen.

Zanglessen

Kind en Jongere tot 21 jr: ½ uur ¾ uur 1 uur 1 ½ uur
Les individueel   € 31,50 € 42,-  
10 wekel. lessen € 21,-   € 40,-  
bij minim.18 lessen p.jr. € 20,-   € 38,-  
         
Volwassene:        
Les individueel   € 40,- € 50,-  
bij minim. 18 lessen p.jr.   € 36,- € 46,-  
Les Duo     € 62,- € 93,-
bij minim. 18 x Duo-les p.jr.     € 58,- € 87,-

De lesprijzen zijn inclusief 1 leerlingenpresentatie per jaar.

Koordirectie

*Bij invallen voor vaste dirigent of coachen/leiden van een ad hoc koor(tje):
Uitgaande van max. een uur overleg en voorbereiding, zo mogelijk met beschikbare midifiles, kost één tot een paar losse keren meestal € 56,00 per uur. Dat is echter ook afhankelijk van de grootte van het koor.
Voor een repetitie wordt meestal twee betaalde uren overeengekomen, met een pauze erin.
*Bij een overeenkomst:

  • Een jaar met minimaal 18 (en maximaal 22) repetities van twee betaalde uren, met pauze erin: € 55,- per uur. Dit is echter mede afhankelijk van de koor-grootte.
    En hierin is alléén de regulíere voorbereiding voor de repetities opgenomen!
  • Een jaar met minimaal 35 (en maximaal 40) repetities van twee betaalde uren, met pauze erin: € 54,- per uur. Dit is echter mede afhankelijk van de koor-grootte.
    En hierin is alléén de regulíere voorbereiding voor de repetities opgenomen!

Alle extra ’s worden apart gerekend, zoals bv.: vergaderen, langer repeteren, meer dan gemiddeld mail -en telefoonverkeer, en het controleren en doorsturen van oefenbestanden. Voor het leiden van uitvoeringen wordt meer gerekend (naar de richtlijnen van Koornetwerk meestal 1 uur extra).
De reiskosten: deze worden steeds apart berekend.
De reis-tijd tot een half uur is inbegrepen.
De tarieven worden elk nieuw kalenderjaar verhoogd, o.a. op basis van de indexering, zoals door de KNN geadviseerd.

Workhops

Gemiddeld kost een workshop € 160,-
De precieze kosten hangen af van de groepsgrootte, de voorbereidingstijd, eventueel voor-overleg, benodigde bladmuziek en ander materiaal.
De reiskosten: deze worden steeds apart berekend, nml. € 0,30 per km.
De reis-tijd is inbegrepen tot een half uur.

Kinderactiviteiten

Gemiddeld kost een kinderactiviteit of feestje van anderhalf uur voor maximaal 8 kinderen en een begeleider € 95,-. Eventueel benodigde materialen en versnaperingen komen daar nog bij, of u verzorgt die zelf. Over de kwaliteit en hoeveelheid daarvan wordt ook goed overlegd.